Кудзоева Анжела Федоровна — декан, кандидат филологических наук

 

 

 

 

 

 

Хадашева Сабира Аюбовна — заместитель декана по учебной работе, кандидат педагогических наук

 

 

 

 

 

Шанаева Рита Руслановна — заместитель декана по воспитательной работе, доцент

 Квашнина Зарина Константиновна — секретарь деканата